ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

Wed, 08/18/2010 - 04:56
อินโฟเควสท์--เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าวและชาวนาไทย กองทัพบก โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ผู้ดำ...

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ DDeeradio.com จัดโครงการ “คนรุ่นใหม่กับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”

Tue, 08/17/2010 - 16:38
อินโฟเควสท์--กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมผลักดันแนวร่วมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้รู้จักและซึมซับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง จัดโครงการ “คนรุ่นใหม่กับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” ร่วมกับ DDeeradio.com เปิดโ...

สวนเกษตรลอยฟ้าหลักสี่ฟุ้งคนแห่อบรมเพียบ

Tue, 08/17/2010 - 01:53
อินโฟเควสท์--นางสาวอมรรัตน์ กฤยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวถึงโครงการอบรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียงว่า สำนักงานเขตหลักสี่ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับคนว่างงาน ด้...

คอลัมน์: เกาะติดเศรษฐกิจ: การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)

Mon, 08/16/2010 - 00:00
อินโฟเควสท์--ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 2549) เป็นครั้งแรก โดยทางสำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเ...

รายงานพิเศษ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2553

Sat, 08/14/2010 - 01:55
อินโฟเควสท์--นำชาติฝ่าวิกฤตมุ่งสู่อนาคต องค์กรระดับแถวหน้าของประเทศไทย 9 องค์กรทั้งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (...

คอลัมน์: สะเก็ดการเมือง: มอบประเทศไทยให้ลูกหลาน

Wed, 08/11/2010 - 00:00
อินโฟเควสท์--นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 17 สค. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ พร้อมด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย สมาคมนักข่าววิท...

คอลัมน์: กระจกเงา

Tue, 08/10/2010 - 00:00
อินโฟเควสท์--bat mamsao@yahoo.com มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทร ปราการ ร่วมกับ โครงการลูกพระดาบส จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และเลขาธิการมูล...

คอลัมน์: เกาะติดเศรษฐกิจ: การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1)

Mon, 08/09/2010 - 00:00
อินโฟเควสท์--ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การแก้ไขปัญหาทางการเมืองเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ 5 ข้อ สำหรับผมแล้วดูเหมือนว่าการลดความเหลื่อ...

'นายอ่าง' โมเดล iTAP ต้นแบบเกษตรอินทรีย์

Sun, 08/08/2010 - 00:00
อินโฟเควสท์--iTAP ชู นายอ่าง เทียมสำโรงสมาชิกสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด เป็นต้นแบบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ iTAP มาใช้อย่างเห็นผล อาทิ สามารถผลิตผักผล...

นายกฯฝันหวานแผนพัฒนาฯ11 ช่วยหยุดขัดแย้ง

Sat, 08/07/2010 - 00:00
อินโฟเควสท์--นนทบุรี อภิสิทธิ์ วาดฝันแผนฯ 11 ตอบโจทย์ปัญหาขัดแย้ง แนะดึงทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการด้านเศรษฐกิจและสังคม พ่วง เศรษฐกิจพอเพียง ย้ำพัฒนาคนด้านจริย ธรรม สิ้นสุดแผนเป็นรัฐสวัสดิการ โฆสิต ยันต้องเน้นแก...

ผญบ.ดีเด่นเผยแรงศรัทธาขับเคลื่อนหมู่บ้าน 'เศรษฐกิจพอเพียง'

Fri, 08/06/2010 - 00:00
อินโฟเควสท์--ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นปี 53 ระบุ ความศรัทธาต่อองค์พ่อหลวง เป็นพลังขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชูแนวทางการวางแผนครบวงจร สร้างรูปธรรมเพื่อพัฒนาโครงการ นายอานัน บุญประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลก้าน...

“นายอ่างโมเดล iTAP” ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด

Thu, 08/05/2010 - 17:02
อินโฟเควสท์--iTAP ชู นายอ่าง เทียมสำโรง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด เป็นต้นแบบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ iTAP มาใช้อย่างเห็นผล อาทิ สามารถผลิตผัก ...

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนครเปิดศูนย์ เรียนรู้การเกษตรแนว ศก.พอเพียง

Thu, 08/05/2010 - 00:00
อินโฟเควสท์--สกลนคร/ เมื่อเร็วๆ นี้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร บ้านดงขุมข้าว ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ตามแนวเ...

คอลัมน์: การ์ดเชิญ

Thu, 08/05/2010 - 00:00
อินโฟเควสท์--วีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การประกวดสื่อสร้างสรรค์ : การประกวดการ์ตูน หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนของฉัน จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม...

กอ.รมน.บุกตัน“หยงลิมอ”เล็งต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งลบภาพลักษณ์ความรุนแรง

Wed, 08/04/2010 - 10:53
อินโฟเควสท์--นราธิวาส:พล.ต.อุดมชัย ธรรมสาโรรัช รองแม่ทัพภาค 4 เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำคณะที่ปรึกษาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)ภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางไปยังบ้านพักของนายสิงห์ชัย ซาและ ผู้ใหญ่บ้า...

เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียงปรัชญาจากโครงการรร.บ้านบัวยางนายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธาน

Wed, 08/04/2010 - 01:53
อินโฟเควสท์--กรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง โครงการ เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง ว่า โครงการนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนของชาติ ได้เรียนรู้ปรัช...

พรหมคีรีเชิญเที่ยว หลักเศรษฐกิจพอเพียง

Wed, 08/04/2010 - 00:00
อินโฟเควสท์--นครศรีธรรมราช/ นายถาวร คงแก้ว นายอำเภอพรหมคีรี เปิดเผยว่า อำเภอพรหมคีรีร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กลุ่มองค์กรต่างๆ และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอพรหมคีรี ได้กำหนดจัดงานมหก...

สานสัมพันธ์ลูกเสือไทย มาเลย์ อินโดพาทัวร์สวนเศรษฐกิจพอเพียง

Sat, 07/31/2010 - 00:00
อินโฟเควสท์--ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมือง และค...

ภาพข่าว: “เยาวชนสมัครแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วกว่าพันคน”

Thu, 07/29/2010 - 11:34
อินโฟเควสท์--เยาวชน ป.1 ม.6 ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 แล้วกว่าพันคน โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร...

เรือนจำพะเยาฝึกวิชาชีพคืนคนดีสู่สังคม

Tue, 07/27/2010 - 10:00
อินโฟเควสท์--พะเยา:นายชาติชาย สิทธิกรม อธิดักรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ตามที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้เรือนจำ จ.พะเยาจัดขึ้น ระหว่างวันท...

รายการหลัก

หน้าหลัก
ความเป็นมา
คำพ่อสอน
แนะนำทรัพยากรสารนิเทศ
    เศรษฐกิจพอเพียง

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศ
    เศรษฐกิจพอเพียง

ค้นรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศ
    เศรษฐกิจพอเพียง

เว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียง
เว็บไซต์สำนักหอสมุด
วีดีทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์อื่นๆของสำนักหอสมุด